Videogalerija

PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U 11. KREATIVNOM LIKOVNOM NATJEČAJU “VOLIM MLIJEKO”!

DUKAT mliječna industrija d.d. (dalje: Organizator) jedanaestu godinu zaredom raspisuje kreativni likovni natječaj "VOLIM MLIJEKO!" (dalje u tekstu: Natječaj) za predškolce i učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

ORGANIZATOR NATJEČAJA

DUKAT mliječna industrija d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb

TEMA NATJEČAJA

Šuma i ja, prijatelja dva. Temom ostajemo vezani uz šumu, no dodajemo joj djecu (i odrasle) kao posjetitelje, šetače, promatrače, planinare, čuvare, zaljubljenike u šumu i bogati šumski svijet - prave prijatelje šume.
Organizator će za svaki pristigli likovni rad posaditi jednu sadnicu stabla.

CILJEVI NATJEČAJA:

 • poticanje kreativnosti, likovnog izražavanja i stvaralaštva djece predškolske dobi i nižih razreda osnovnih škola
 • poduka djece predškolske dobi i nižih razreda osnovnih škola o važnosti redovne konzumacije mlijeka i mliječnih proizvoda za njihov rast i razvoj,
 • skretanje pozornosti na teme povezane s očuvanjem okoliša i prirode.

TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj je otvoren od 14. listopada do 20. studenog 2022. godine.
Organizator zadržava pravo promjene trajanja natječaja o čemu će pravovremeno izvijestiti na ovoj mrežnoj stranici.

SUDIONICI NATJEČAJA

U Natječaju mogu sudjelovati predškolci i učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.
Na Natječaj je moguće prijaviti samo individualne likovne radove. Grupni radovi ne mogu sudjelovati u Natječaju te takvi radovi neće biti razmatrani.

TEHNIČKE UPUTE

Format niti podloga za crtanje/slikanje nisu definirani no pozivamo sudionike Natječaja da ne koriste format veći od formata papira iz likovne mape.
Izrada likovnih radova dozvoljena je u svim izričajima i tehnikama, kao i u svim bojama.
Poslani radovi moraju biti originalni; fotografije, skenovi i/ili kopije i dr. neće se uzimati u obzir.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

Prijavom se smatra slanje u potpunosti popunjenog obrasca Prijava za sudjelovanje u kreativnom likovnom natječaju "VOLIM MLIJEKO!" zajedno s likovnim radom (dalje: Prijava)
Prijavu za sudjelovanje djeteta u Natječaju može izvršiti roditelj/zakonski zastupnik djeteta, odgojitelj, učitelj razredne nastave, učitelj u produženom boravku ili učitelj-voditelj likovne grupe učenika razredne nastave.
Radovi s nepotpunom prijavom neće se razmatrati.
Prijavom rada na natječaj roditelj/zakonski zastupnik djeteta, odgojitelj ili učitelj prihvaća ova Pravila i uvjete za sudjelovanje u Natječaju.

SUGLASNOST RODITELJA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA

Kako bi dijete imalo pravo sudjelovanja u Natječaju, nužna je suglasnost roditelja/zakonskog zastupnika. Roditelj/zakonski zastupnik daje suglasnost potpisom Prijave.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U svrhu provedbe Natječaja, Organizator prikuplja i obrađuje osobne podatke sudionika Natječaja i njihovih roditelja/zakonskih zastupnika, odgojitelja i učitelja, i to:

 • za sudionika: ime i prezime, spol, godina rođenja, razred (smo za učenike), naziv osnovne škole ili vrtića, adresa osnovne škole ili vrtića, fotografija, audio/video snimka
 • za roditelja/zakonskog zastupnika: ime i prezime, adresa, broj telefona/mobitela
 • za učitelja ili odgojitelja: ime i prezime, e-adresa

(dalje: Osobni podaci)

U odnosu na Osobne podatke koje Organizator prikuplja u gore navedene svrhe, Organizator daje sljedeće obavijesti:

 • voditelj obrade Osobnih podataka je društvo Organizator natječaja, DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, kontakt e-pošta: pr@hr.lactalis.com
 • službenik za zaštitu osobnih podataka je NeunAg PRO d.o.o., Zagreb, Hebrangova 27, kontakt e-adresa: dpo@neunpro.com
 • Osobni podaci prikupljaju se u svrhu pripreme, organiziranja i provedbe Natječaja, odabira najkreativnijeg rada, objave rezultata Natječaja na ovoj mrežnoj stranici, tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima te društvenim mrežama, ostvarivanja kontakta sa sudionikom, roditeljem/zakonskim zastupnikom i učiteljem ili odgojiteljem, radi sklapanja ugovora o autorskom djelu sa sudionikom Natječaja čiji rad je izabran kao najkreativniji rad, radi slanja diploma za sudjelovanje svim sudionicima natječaja, radi slanja potvrda o mentorstvu učiteljima
 • Osobni podaci prikupljaju se jer je njihova obrada nužna za ostvarivanje Natječaja, prava i obveza koje proizlaze iz ovog Natječaja, odnosno poštivanja pravnih obveza voditelja obrade (Organizatora), legitimnog interesa voditelja obrade (Organizatora), te se prikupljaju na temelju privole ispitanika (Sudionik, njegov roditelj/zakonski zastupnik, odnosno učitelj ili odgojitelj)
 • Osobni podaci mogu biti prikupljani i u vidu fotografiranja, odnosno audio i/ili video snimanja
 • Osobni podaci Sudionika - pobjednika (ime i prezime sudionika, razred (samo za učenike), naziv osnovne škole ili vrtića, grad, fotografije, audio i/ili vizualne snimke) bit će objavljeni i dostupni na ovoj mrežnoj stranici najdulje u periodu od 10 godina od trenutka objave, a koja objava će biti najranije 1. veljače 2023. godine, te će nakon toga biti brisani
 • Osobni podaci Sudionika prikupljeni putem Prijave bit će pohranjeni kod Organizatora najkasnije do 30. rujna 2024. godine te će nakon toga biti brisani
 • Sudionik, njegov roditelj/zakonski zastupnik, odnosno učitelj ili odgojitelj može u svako doba od voditelja obrade (Organizatora) zatražiti pristup prikupljenim Osobnim podacima koji se na njega odnose, kao i ispravak i brisanje prikupljenih Osobnih podataka te ograničavanje obrade prikupljenih Osobnih podataka
 • Sudionik, njegov roditelj/zakonski zastupnik, odnosno učitelj ili odgojitelj ima pravo uložiti prigovor na obradu prikupljenih Osobnih podataka koji se na njega odnose
 • Sudionik, njegov roditelj/zakonski zastupnik, odnosno učitelj ili odgojitelj ima pravo u svako doba povući privolu za prikupljanje i obradu Osobnih podataka koji se na njega odnose. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Privola se povlači na način da se Organizatora pisanim putem obavijesti o povlačenju privole na e-adresu: pr@hr.lactalis.com
 • Sudionik, njegov roditelj/zakonski zastupnik, odnosno učitelj ili odgojitelj može, u pogledu obrade Osobnih podataka koji se na njega odnose, podnijeti prigovor nadzornom tijelu.
 • Pružanje Osobnih podataka nužno je za sudjelovanje u Natječaju i samo ona djeca za koje su Organizatoru pruženi svi Osobni podaci koji su navedeni u Prijavi imaju mogućnost sudjelovanja u Natječaju.
 • Osobni podaci (ime i prezime i oznaka razreda osnovne škole čiji je polaznik) Sudionika čiji rad je odabran kao najkreativniji, voditelj obrade (Organizator) može dostaviti Izvršiteljima obrade koji podatke obrađuju temeljem pisanog naloga i Voditelja obrade. Odnosno, pravnim osobama koje će u ime voditelja obrade (Organizatora) te podatke obraditi radi apliciranja Osobnih podataka na komunikacijske materijale Dukata, kao i dostaviti drugim pravnim osobama koje će te podatke aplicirati na ovu mrežnu stranicu i stranicu www.dukat.hr,kao i pravnim osobama koje će obavijestiti širu javnost o rezultatima Natječaja. Izvršitelji obrade podatke obrađuju isključivo prema uputama Voditelja te jamče za sigurnost i povjerljivost povjerenih im osobnih podataka.

SUGLASNOST RODITELJA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA

Kako bi dijete imalo pravo sudjelovanja u Natječaju, nužna je suglasnost roditelja/zakonskog zastupnika. Roditelj/zakonski zastupnik daje suglasnost potpisom Prijave za sudjelovanje u kreativnom likovnom natječaju "VOLIM MLIJEKO!".

OCJENJIVANJE RADOVA

Pristigli radovi bit će podijeljeni i ocjenjivani u pet kategorija:

I. kategorija - radovi prvih razreda osnovnih škola
II. kategorija - radovi drugih razreda osnovnih škola
III. kategorija - radovi trećih razreda osnovnih škola
IV. kategorija - radovi četvrtih razreda osnovnih škola
V. kategorija - radovi predškolaca

Iz svake će kategorije stručni žiri odabrati po jedan najkreativniji rad.

Ocjenjivat će se kreativnost/domišljatost, originalnost i izražajnost u interpretaciji zadane teme te samostalnost u izradi i tehnička izvedba.

UŽI IZBOR I NAGRADA PUBLIKE

Stručni će žiri u uži izbor izabrati 48 radova koji će biti prikazani u online galeriji radova na Facebook stranici Dukata, na kojoj će javnost imati mogućnost glasovati. Između prikazanih radova, odabrat će se jedan rad koji je prikupio najveći broj glasova, i to na temelju oznake Sviđa mi se/Like i Srce/Love reakcije, a koji će također biti nagrađen.

Glasovanje na Facebook stranici Dukata trajat će od 23. do 30. siječnja 2023. godine u podne. Ako dva ili više radova osvoje isti broj glasova, glasovanje se produžuje za daljnja dva dana sve dok jedan od radova ne osvoji veći broj glasova (dovoljna je razlika od jednog glasa više), odnosno sve dok se ne utvrdi onaj (jedan) rad koji je prikupio najveći broj glasova.

Pobjednički rad bit će proglašen na Facebook stranici Dukata 30. siječnja do kraja dana.

BROJ I SLANJE RADOVA

Broj radova poslanih na Natječaj po djetetu, razredu/predškolskoj skupini ili školi/vrtiću nije ograničen.
Radove je potrebno poslati poštom na adresu:
DUKAT d.d., za kreativni likovni natječaj "VOLIM MLIJEKO!", Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb.

Organizator se neće koristiti likovnim radovima koje ne odabere stručni žiri u finalni ili uži izbor te će ih na traženje vratiti Sudionicima nakon završetka Natječaja, odnosno najkasnije do 15. lipnja 2023.

ŽIRI

Pristigle radove ocjenjivat će stručni žiri koji se sastoji od pet članova:

1. Daniela Bilopavlović Bedenik, kustosica Odjela pedagoške djelatnosti, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb
2. Nada Beroš, umirovljena muzejska savjetnica, MSU Zagreb i članica žirija od pokretanja natječaja
3. Ksenija Turčić, izv. prof. art., pročelnica Slikarskog odsjeka, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
4. Izvorka Jurić, kreativna i umjetnička direktorica, Motus Vis
5. Inja Kavurić Kireta, doc.art., dizajnerica i ilustratorica, Studij dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U slučaju eventualne naknadne izmjene sastava žirija, izmijenjeni sastav bit će objavljen na ovoj mrežnoj stranici.

AUTORSKA I SRODNA PRAVA

Sudionici Natječaja, odnosno njihovi roditelji/zakonski zastupnici te učitelji ili odgojitelji izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalno likovno djelo sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Sudionici Natječaja i njihovi roditelji/zakonski zastupnici suglasni su da organizator Natječaja stječe nad likovnim radovima koji budu odabrani kao najkreativniji radovi u skladu s ovim pravilima isključivo i neograničeno pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i prema potrebi prerade za korištenje u promotivne i druge svrhe, bez daljnje suglasnosti sudionika.

Organizator će s autorima izabranih najkreativnijih radova sklopiti ugovore o pravu korištenja likovnih djela. Pojedinačna autorska naknada za izabrane najkreativnije radove iznosi 265,44 € / 2.000,00 kn neto.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Rezultati Natječaja bit će javno objavljeni najkasnije do kraja veljače 2023. godine na ovoj mrežnoj stranici gdje će, ukoliko dođe do promjene termina objave rezultata Natječaja, biti objavljen i novi termin.

MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Proglašenje rezultata natječaja može biti medijski popraćeno, stoga je izloženost sudionika Natječaja i njihovih likovnih djela u tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima te društvenim mrežama vjerojatna, što roditelji/zakonski zastupnici sudionika Natječaja prihvaćaju prijavom rada na Natječaj.

Partneri projekta

Dukat d.d.
Marijana Čavića 9
10000 Zagreb
volim.mlijeko@hr.lactalis.com